Soyabønner av fransk opprinnelse

“I CV er sojabønner af fransk oprindelse og jeg i øieblikket under observation af en Hospital i Jerusalem (Israel).”

Dagens lattis kom på mail, og det er bare å innse at noen scam-forsøk er en smule artigere enn de fleste andre.

Skulle dette – mot enhver formodning – vise seg å være en reell henvendelse, så vil jeg påstå at avsenderen antageligvis har komponert tidenes mest avskrekkende CV..!

Keep’em coming, sier jeg bare!